Skip Navigation

!!!!GDPR!!!!

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje ?

Ludmila Rusňáková, Veslařská 169, 40331 Ústí nad Labem, IČO 692 98 599, DIČ 5457280862
Martin Pšenička, Veslařská 169, 40331 ústí nad Labem, IČO 692 98 581, DIČ 7106032901
jako členové společnosti RUDA plus.

2. Jak a proč jsou Vaše údaje zpracovávány ?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění kupní smlouvy, která vyplývá z Vašich objednávek ústních, písemných či telefonických, dále k vedení obchodní agendy a zasílání informací o sortimentu a nabídek zboží.

Veškeré Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem zpracováváme na základě Vámi poskytnutých údajů.


3. Které údaje zpracováváme?

. Jméno a příjmení
. Adresa
. Název společnosti
. Adresa společnosti
. E- mail
. Telefon
. IČO
. DIČ


4. Jak chráníme Vaše osobní údaje

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni technických prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovává pro potřebu obchodních a finančních služeb
Ludmila Rusňáková, společnost RUDA plus
Martin Pšenička, společnost RUDA plus


6.Jaká práva máte k vašim osobním údajům
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo na opravu;
• právo na výmaz ("právo být zapomenut");
• právo na omezení zpracování údajů;
• právo vznést námitku proti zpracování;
• právo na přenositelnost údajů;
• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na výše uvedenou adresu
pokud si přejete odvolat dříve uvedený souhlas se zasíláním našich obchodních sdělění pošlete na náš e- mail- info@rudaplus.com- zprávu se zněním: Nepřeji si zasílání obchodních sdělení.

Obchodní tým společnosti RUDA plus
Ludmila Rusňáková
Martin Pšenička