Skip Navigation

PRACOVNÍ RUKAVICE

ochranné přilba, ochrana hlavy, ochranné pracovní prostředky, nejen v Ústí nad Labem

pracovní rukavice

Kromě běžných pracovní rukavic u nás najdete i speciální pracovní rukavice vyhovující evropským normám určených k ochraně proti mechanickým rizikům, proti chladu, teplu i ohni. Pracovní rukavice k ochraně proti chemickým a mikrobiologickým rizikům. Prodáváme i pracovní rukavice určené do specializovaných provozů, včetně jednorázových pracovních rukavic.


  • Pracovní rukavice k ochraně proti mechanickým rizikům - EN388 - Norma EN388 platí pro posuzování fyzikální a mechanické odolnosti proti oděru, proříznutí, propíchnutí a roztržení u všech typů ochranných rukavic.

  • Pracovní rukavice k ochraně proti chladu - EN511 - Norma EN511 specifikuje požadavky a zkušební metody pro rukavice určené pro práci v chladném prostředí do teploty -50 °C, kdy chlad je přenášen prouděním nebo vedením. Chlad může být způsoben klimatickými podmínkami nebo může pocházet z průmyslové činnosti.

  • Pracovní rukavice k ochraně proti teplu a ohni - EN407 - Norma EN407 stanoví zkušební metody a všeobecné požadavky na funkčnost při vysokých teplotách a na označení rukavic určených k ochraně rukou před horkem nebo před ohněm. Platí pro všechny rukavice, které musí chránit ruce před horkem nebo před plameny vyskytujícími se v jedné nebo v několika z následujících forem: požár, kontaktní teplo, konvekční teplo, vyzařované teplo, malý rozstřik roztaveného kovu nebo velký rozstřik roztaveného kovu.

  • Pracovní rukavice k ochraně proti mikrobiologickým nebezpečím a chemickým rizikům - EN374-1 - Norma EN374-1 udává požadavky na vlastnosti rukavic určených pro ochranu uživatelů proti chemikáliím a nebo mikroorganismům a definuje termíny, které mají být používány.

    - penetrace - difúze, nikoliv na molekulární úrovni, chemické látky nebo mikroorganismu přes póry, švy, mikroskopické otvory nebo jiné nedokonalosti, přítomné v materiálu ochranných rukavic.

    - permeace - proces, kterým difunduje chemická látka materiálem ochranných rukavic na molekulární úrovni.