Skip Navigation

obchodní podmínky

1. Zákazníkzník může přidávat zboží do virtuálního košíku tím, že klepne u vybraného zboží na tlačítko vložit do košíku. Před uložením zboží do košíku má zákazník možnost změnit množství.

2. Veškeré ceny uvedené v e-shopu jsou včetně DPH

3. Zboží, pokud je skladem, je standardně dodáváno do 5 pracovních dnů prostřednictvím České pošty s.p. službou OBCHODNÍ BALÍK, a to na adresu, kterou kupující uvede ve své objednávce. Tyto podmínky platí pro dodání do ČR. Zboží je možné si vyzvednout i osobně v naší provozovně na adrese:Veslařská 169, Ústí nad Labem-Neštěmice

-Poštovné a dobírečné činí 170,- Kč
-Při objednávce nad 1000,-poštovné 100kč
-Při objednávce nad 3600,- poštovné ZDARMA

4. Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Provozovatel internetového obchodu sdružení, RUDA plus, se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou uchovány výhradně za účelem dodání objednaných služeb a provedení souvisejících úkonů.

5. U nákupu zboží, které je určeno na další prodej. ( po zaslání příslušného Ž.L. e-mailem, nebo poštou) vám bude poskytnuta sleva 10% z cen bez DPH.

6. REKLAMACE

- Na veškeré zboží se vztahuje dvoletá záruka
- Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí (vlastnosti) zboží, jejiž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
- Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
- Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vedoucí prodejny nebo jim pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnot lhůtu delší.